Yhteystiedot

Kontaktinformation

Samfundet kontaktas helst per e-post:

sihteeri[AT]oppihistoriallinenseura.fi

Sällskapets postadress: Finlands Lärdomshistoriska Samfund, c/o sekreterare Tero Halonen, Bergmansgatan 16 A 6, 00140 Helsingfors.

Bank

Nordea FI76 1387 3000 1152 66.

Samfundets styrelse 2020

Ordförande överbibliotekarie, professor Cecilia af Forselles
Vice ordförande, docent Maija Kallinen
Sekreterare FD Tero Halonen
Skattmästare FT Timo Vilén
Professor Klaus Karttunen
FD Markku Roinila
Tekn. dr, docent Johan Stén
FD Elise Garritzen
Professor Johanna Ilmakunnas