Yhteystiedot

Kontaktinformation

Samfundet kontaktas helst per e-post:

sihteeri[AT]oppihistoriallinenseura.fi

Sällskapets postadress: Finlands Lärdomshistoriska Samfund, c/o SKS, Regeringsgatan 1, 00171 Helsingfors.

Bank

Danske Bank FI41 8000 1601 5289 05.

Samfundets styrelse 2018

Ordförande bibliotekschef, FD Cecilia af Forselles
Vice ordförande, docent Maija Kallinen
Sekreterare FD Tero Halonen
Skattmästare FT Timo Vilen
Professor Klaus Karttunen
FD Markku Roinila
Tekn. dr, docent Johan Stén
FD Elise Garritzen
FD Johanna Ilmakunnas