Bli medlem

Den som önskar bli medlem i Samfundet ombeds skicka det till adress sihteeri[at]oppihistoriallinenseura.fi

Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar är 20 euro per år. Samfundet har också forskarmedlemmar.

Samfundet har även ett antal hedersmedlemmar, som har befrämjat samfundets målsättningar på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.

Medlemmarna informeras om aktuella tilldragelser inom samfundet medels e-post. Medlemmarna har också möjlighet att ansöka om bidrag från den av samfundet förvaltade Lärdomshistoriska fonden.