Toiminta

Tieteiden talo

Seura järjestää lukukausien aikana esitelmätilaisuuksia oppihistoriallisesti ajankohtaisista aiheista.

Näyttelytoiminnan lisäksi seura on järjestänyt symposioita ja seminaareja, usein yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Toukokuussa seura tekee perinteisesti kevätretken kiintoisaan kohteeseen.

Kansainvälinen yhteistyö

Seuran kansainvälistä toimintaa ovat kansainväliset seminaarit ja yhteistyö ulkomaisten järjestöjen kanssa. Alan yhteistyötä koordinoi yleisemmin Tiedeakatemiain valtuuskunnan nimeämä Tieteen ja teknologian historian kansallistoimikunta, joka edustaa Suomea kansainvälisessä Tieteenhistorian ja -filosofian unionissa (IUHPS/DHS).

Seura on kutsunut säännöllisesti arvovaltaisia ulkomaisia esitelmöitsijöitä pitämään Jaakko Suolahti-luentoja, jotka on nimetty seuran ensimmäisen puheenjohtajan mukaan. Seura on ollut vuosien varrella järjestämässä mm. pohjoismaista aate- ja oppihistoriallista symposiota (1978, 1991). Yhteistyötä on ollut monien kansainvälisten järjestöjen kuten Baltian oppihistorian seuran, The Baltic Association of History of Science sekä Académie internationale d'histoire des sciences's kanssa.

Vuoden 2014 merkittävä kansainvälinen tapahtuma on mm. Baltian oppihistoriallisen seuran kanssa yhteistyössä Helsingissä 21.-22. elokuuta 2014 järjestettävä konferenssi The 26th Baltic Conference in History of Science, jonka teemana on Science as a profession.

Oppihistoriallinen rahasto

Seura hallinnoi vuodesta 2013 alkaen oppihistoriallista rahastoa, josta voidaan myöntää tukea jäsenten osallistumiseen ulkomaisiin konferensseihin sekä tukea seuran seminaari- ja konferenssitoimintaa. Seura tiedottaa rahaston toiminnasta jäsenistölleen.

tml>table> tml>