Verksamhet

Vetenskapernas hus

Under läsåret organiserar samfundet föredragstillfällen om lärdomshistoriskt aktuella ämnen.

Förutom utställningsverksamhet har samfundet organiserat symposier och seminarier, ofta i samarbete med andra institutioner. Samfundets vårutfärd till platser av lärdomshistoriskt intresse äger traditionellt rum i maj.

Internationellt samarbete

Deltagande i internationella seminarier samt samarbete med utländska organisationer utgör samfundets internationella verksamhet. Samarbetet inom området koordineras mer allmänt av Nationalkommittén för vetenskapernas och teknikens historia, som tillsatts av Vetenskapsakademiernas delegation och som representerar Finland i den Internationella unionen för vetenskapshistoria och -filosofi IUHPS/DHS.

Samfundet har regelbundet inbjudit prominenta utländska föreläsare för att hålla den såkallade Jaakko Suolahti -föreläsningen, som uppkallats efter samfundets första ordförande. Samfundet har bl.a. åren 1978 och 1991 ansvarat för organiserandet av det Nordiska idé- och lärdomshistoriska symposiet. Samfundet har samarbetat med många internationella organisationer, bl.a. med den baltiska lärdomshistoriska föreningen The Baltic Association of History of Science och Académie internationale d,histoire des sciences.

Samfundets mest betydelsefulla internationella evenemang 2014 är konferensen The 26th Baltic Conference in History of Science, som organiseras i Helsingfors i samarbete med den Baltiska lärdomshistoriska föreningen den 21–22 augusti 2014. Konferensens tema är Science as a profession.

Lärdomshistorisk fond

Sedan 2013 förvaltar samfundet en Lärdomshistorisk fond, som kan utdela stöd för medlemmarnas deltagande i internationella konferenser samt stöda samfundets seminarie- och konferensverksamhet. Samfundet informerar medlemskåren om fondens verksamhet.

euran kanssa yhteistyössä Helsingissä 21.-22. elokuuta 2014 järjestettävä konferenssi The 26th Baltic Conference in History of Science, jonka teemana on Science as a profession. /i> kanssa.

Vuoden 2014 merkittävä kansainvälinen tapahtuma on Baltian oppihistoriallisen seuran kanssa yhteistyössä Helsingissä 21.–22. elokuuta 2014 järjestettävä konferenssi The 26th Baltic Conference in History of Science, jonka teemana on Science as a profession.

Oppihistoriallinen rahasto

Seura hallinnoi vuodesta 2013 alkaen oppihistoriallista rahastoa, josta voidaan myöntää tukea jäsenten osallistumiseen ulkomaisiin konferensseihin sekä tukea seuran seminaari- ja konferenssitoimintaa. Seura tiedottaa rahaston toiminnasta jäsenistölleen. /table>