Yleistä

Suomen Oppihistoriallinen Seura

Kun Suomen Oppihistoriallinen Seura vuonna 1966 perustettiin, sen tehtäväksi määritettiin

  • herättää ja ylläpitää harrastusta oppineisuuden, eri tieteiden ja tiedollisten oppisuuntien sekä tekniikan menneisyyteen ja niiden historialliseen kehitykseen
  • toimia eri tieteenalojen edustajain yhdyssiteenä, antaa heille mahdollisuuksia keskinäiseen vuorovaikutukseen ja edistää yhteistoimintaa heidän välillään
  • edistää oppihistorian tutkimusta Suomessa ja
  • edistää oppihistoriallisen tiedon ja ajattelun leviämistä yleiseen tietoisuuteen.

Seura toimii monitieteisenä keskustelufoorumina pyrkien edistämään aate- ja oppihistoriallista tutkimusta eri tieteenaloilla kattaen laveasti muun muassa eri tieteenalojen, aatteiden ja oppineisuuden, tieteellisten instituutioiden ja tieteenfilosofian historian.

Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja konferensseja. Lisäksi seuran jäsenet kohtaavat perinteisten joulutapaamisten ja kevätretkien yhteydessä.

Seura on Tieteellisen Seurain Valtuuskunnan jäsenseura.

e>